Hustømrerforeningens Hjælpe- og Understøttelseskasse Legat (Fond)

Helt fra starten af vores stiftelse har vi har sygebøssen været en vigtig funktion i lavet og gennem tiden har den fungeret i flere forskellige henseender gennem vores historie. Lavsladen havde flere låse og nøglerne var fordelt mellem lavets “Bisiddere” som var titlen på datidens bestyrelsesmedlemmer. Lavsladen kunne derfor kun åbnes, når alle nøglebærer var tilstede på lavets møder. Den største del af økonomi kom ind via “tidepenge” eller kontingent som blev opkrævet gennem mestrene, men en ikke ubetydelig indtægt var der også, når svende brød lavets regler og blev idømt en bøde. Hvis ikke lovovertrædelsen var stor nok til at blive sanktioneret med en tønde øl til lavet, så var det mest almindelige at den økonomiske sanktion gik til sygekassen. En stor andel af lavskassen gik fra starten til at forsørge de gamle, enker samt understøtte syge. Vores sygebøsse har gennemgået mange omstruktureringer siden 1691. Den har både understøttet syge, gamle og enker, fungeret som understøttelse under arbejdsløshed og strejke samt almennyttig fond til værdigt trængende medlemmer. I år blev den efter flere års stilstand godkendt til at udbetale støtte skattefrit efter Ligningslovens §7 til stemmeberettigede medlemmer af Hustømrerforeningen samt deres enker i tilfælde af ulykke og sygdom. Selvom der i dag ikke er mange midler i den gamle sygebøsse, så kan du ansøge herunder på siden, hvis du mener at være berettiget til støtte. Hustømrerforeningens hjælpekasse vil herefter kontakte dig med henblik på at behandle din ansøgning på først komne bestyrelsesmøde. 

Ansøgning til Hustømrerforeningens Hjælpe- og Understøttelseskasse

Vi bruger cookies for at sikre dig den mulige oplevelse med vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge siden, går vi ud fra du er indforstået med det.   View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings