Har du nogle indputs til historien? Giver den anledning til sammenligning med noget eller hvad trækker det af tråde op til i dag? Og er der noget, der kunne formuleres mere præcist eller som du mener er fejltolket i min beskrivelse?